Infektologija.

infektologija

Infektologija je medicinska disciplina koja se bavi dijagnostikom i liječenjem infektivnih bolesti.

Pedijatar infektolog je specijalist koji se bavi dijagnostikom i liječenjem infektivnih bolesti kod djece.

Infektolog će provesti detaljan pregled djeteta kako bi utvrdio jesu li prisutni neki simptomi infektivne bolesti. Moguće je da će tražiti uzorke krvi, urina ili drugih tjelesnih tekućina kako bi se utvrdila vrsta uzročnika infekcije i odredila najbolja terapija. Također će provjeriti imunizacijski status djeteta kako bi utvrdio jesu li sva cjepiva provedena i jesu li potrebna dodatna cjepiva.

infektolog

Pedijatar infektolog će surađivati s drugim stručnjacima, kao što su pedijatri, radiolozi i mikrobiolozi, kako bi osigurao najbolju moguću skrb za dijete. Liječenje infektivne bolesti može uključivati ​​uporabu antibiotika, antiviralnih lijekova ili drugih terapija, ovisno o vrsti uzročnika infekcije.

Važno je napomenuti da su prevencija i rano otkrivanje ključni u borbi protiv infektivnih bolesti. Infektolog će preporučiti strategije prevencije, uključujući higijenu ruku, cijepljenje i izbjegavanje kontakta s osobama koje su zaražene.

Redoviti pregledi kod pedijatra infektologa mogu pomoći u ranoj dijagnostici i liječenju infektivnih bolesti kod djece te spriječiti daljnje širenje infekcija. Ako primijetite bilo kakve simptome infektivne bolesti kod svog djeteta, obratite se svom pedijatru ili pedijatrijskom infektologu radi daljnje procjene i liječenja.

Izv. prof. dr. sc. Boris Lukšić u poliklinici Falcon Peregrin dječji je infektolog koji posebnu pažnju posvećuje našim malim pacijentima.