Fizikalna terapija i rehabilitacija.

fizikalna terapija i rahbilitacija - poliklinika falcon peregrin

Pedijatar specijaliziran za fizikalnu terapiju i rehabilitaciju je liječnik koji se bavi dijagnostikom, prevencijom i liječenjem problema povezanih s mišićno-koštanim sustavom.

Dr. Ivana Šegvić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, dio je tima poliklinike Falcon Peregrin.

fizikalna terapija i rehabilitacija

Specijalistički pregled kod pedijatrijskog fizijatra započinje prikupljanjem detaljne povijesti bolesti i obiteljske medicinske povijesti djeteta. Liječnik će pregledati dijete kako bi procijenio prisutnost bilo kakvih problema s kretanjem ili držanjem tijela. Osim toga, fizijatar će procijeniti funkcionalne sposobnosti djeteta, kao i njegovu tjelesnu aktivnost, i razmotriti bilo koje poteškoće koje se javljaju pri obavljanju svakodnevnih aktivnosti.

Na temelju pregleda, fizijatar će postaviti dijagnozu i razviti individualni plan rehabilitacije koji može uključivati vježbe, fizikalnu terapiju, masažu, elektrostimulaciju, korištenje ortopedskih pomagala ili druge terapijske tehnike. Cilj je poboljšati funkciju mišićno-koštanog sustava i kvalitetu života djeteta, kao i olakšati mu svakodnevne aktivnosti.

Dr. Ivana Šegvić, specijalistica fizikalne medicine i rehabilitacije, nedavno je dobila priznanje pete latice Splitskog cvita. Dr. Šegvić je dugi niz godina posvećena radu s djecom s najtežim tjelesnim oštećenjima, pružajući im kvalitetnu njegu i rehabilitaciju. Njen doprinos zdravstvenoj skrbi i dobrobiti djece u Splitu i šire je neprocjenjiv.

Fizijatar će pratiti napredak djeteta tijekom rehabilitacije i prilagođavati plan liječenja prema potrebi. U nekim slučajevima, liječnik će savjetovati roditelje o prilagođavanju okoline djetetu kako bi se olakšalo obavljanje svakodnevnih aktivnosti.

Važno je naglasiti da dječji fizijatar surađuje s drugim stručnjacima, poput fizioterapeuta, ortopeda, neurologa i psihologa, kako bi se osigurao sveobuhvatan pristup liječenju i optimalni ishodi za dijete. Redoviti pregledi kod fizijatra važni su kako bi se osigurao kontinuirani nadzor nad napretkom djeteta i prilagođavanje plana rehabilitacije.