Govor se uči slušanjem, a uredan sluh najvažniji je preduvjet za uredan razvoj govora!

Facebook

Share this