Neurologija

xc

Liječenje poremećaja nervnog sistema

Neurologija je grana medicine koja potječe od interne medicine a prva katedra za neurologiju osnovana je krajem 19. stoljeća.

Glavne značajke neurologije jesu opis i objašnjenje kliničke slike u kojoj postoje patološki procesi ili lezije koje ometaju rad nervnog sistema. Neurolog se bavi centralnim nervnim sustavom, što podrazumijeva mozak i leđnu moždinu, zatim njima bliske strukture krvnih žila i veza s muskulaturom.

xv

Boli Vas glava neobjašnjivo?

Loše spavate?

EMNG – ELEKTROMIONEUROGRAFIJA I EEG – ELETROENCEFALOGRAFIJA
U poliklinici Falcon Peregrin neurološke preglede vodi neurolog prof. dr. sc. Veselin Vrebalov – cindro!

xvbn

ELEKTROMIONEUROGRAFIJA

EMNG je dijagnostički postupak kojim se procjenjuje stanje perifernog živčanog sustava koji uključuje aktivnosti živaca i mišica koji njima upravljaju. Sastoji se od 2 dijela: elektroneurografije i eletromiografije. EMNG pretragom kontrolira se rad ekstremiteta kako bi se uočili poremećaji ukoliko postoje.

xvb

ELETROENCEFALOGRAFIJA

EEG pretraga snima moždanu aktivnost i uz pomoć nje možemo detektirati poremećaje u mozgu, poput npr. epilepsije. EEG – om se prate, dijagnosticiraju i liječe određene neurološke bolesti. Preporučuje se kod glavobolja, bazilarnih migrena, moždanog udara, trauma mozga, poremećaja spavanja i sl. Male, posložene elektrode se stavljaju na glavu i pretraga je potpuno bezbolna.