Neurokirurgija

Neurokirurgija

Neurokirurgija je grana medicine koja se ubraja i u neurologiju i u kirurgiju.

Bavi se liječenjem bolesti moždanih i perifernih živaca, kao i promjena u središnjem živčanom sustavu.

Neurokirugija se također služi i dijagnostičkim metodama koje poboljšavaju viđenja bolesti koje su zahvatile sustav. Isto tako, tim metodama se prekida i liječi štetne procese, uzimaju tkiva s ciljem konkretnijih pretraga i sl. Naši specijalisti neurokirurgije s pažnjom se posvećuju našim pacijentima, a ova medicinska grana sama po sebi je osjetljiva, stoga joj se na takav način i pristupa. Obratite nam se s povjerenjem.