Evocirani slušni potencijali

Evocirani slušni potencijala – BAER, BSR, ABR, SEP, BERA

Potpuno bezbolna i funkcionalna pretraga za ispitivanje!

Ukoliko se ukaže potreba za snimanje evociranih slušnih potencijala, Falcon Peregrin Vaš prvi je izbor. Radi se o potpuno bezbolnoj, funkcionalnoj metodi snimanja živčanog sustava kroz ponavljanje stimulacije određenim podražajima koji su kratki i mijenjaju se kako bi se pratila reakcija.

evocirani slusni potencijali

Svaka reakcija i/ili promjena, registrira se elektrodama postavljenim na glavu i tijelo. Tri su modaliteta evociranih potencijala za ispitivanje osjetilnih sustava.

BERA se najčešće koristi kod djece, jer oni često ne mogu surađivati u smislu opuštenosti i mirnoće tijela koje su potrebni. Uz pomoć ove pretrage, na vrijeme su otkrivene brojne poteškoće kod djece koja imaju problema s govorom ili senzorno su osjetljiviji.

Ispitivanje slušnog puta od uha prema mozgu, radi se na način da se snima pobuđeni potencijal moždanog debla, a pretraga se mora provoditi u tihoj i mračnoj komori.

Postavljaju se elektrode na oba uha ili iza ušiju, na donjem dijelu zatiljka i čelu. Pacijent za vrijeme pretrage ima slušalice na ušima. U slušni živac upućuje se zvučni podražaj, koji električne impulse od živca šalje prema mozgu, gdje postoje nakupine živčanih stanice. Kada se poslani impuls smjesti u jezgri nakupina, tada se odašilje zajednički impuls više stanica i taj dio se snima. Ovom pretragom procjenjuje se funkcija slušnog puta i time donosimo dijagnozu o poremećajima ukoliko ih ima.

Ukoliko ste upućeni od strane Otorinolaringologa za snimanje evociranih sluđnih potencijala, nemojte čekati mjesecima, naručite se u polikliniku Falcon Peregrin.

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Naručite se za pregled!

Poliklinika bez liste čekanja!