U neurologiju se ubraja sljedeće - specijalistički neurološki pregledi odraslih, elektroencefalografija (EEG), te elektromioneurografija (EMNG) ruku i nogu koje radi iskusan neurolog prof.dr.sc. Veselin Vrebalov-Cindro.

EMNG je dijagnostički postupak kojim se procjenjuje funkcija perifernog živčanog sustava, a uključuje aktivnosti mišića i živaca koji njima upravljaju.

EMNG pretraga se sastoji od dva dijela: elektroneurografije i elektromiografije.

Elektroneurografija je pretraga kojom se analizira funkcija perifernih živaca. Prema dobivenim rezultatima se određuje visina mjesta oštećenja i tip oštećenja perifernih živaca.

Elektromiografija daje uvid u stanje mišića i pokazuje je li slabost i gubitak mišićne mase posljedica bolesti živaca (živci koji dolaze mišićima iz mozga i kralježničke moždine) ili je posljedica bolesti samog mišića.

Pretraga se radi pomoću igle elektrode. Igla je vrlo tanka i oštra i ne izaziva neugodne bolne senzacije.

Pacijenti trebaju znati da se prije same pretrage djelomično skidaju, to znači ekstremiteti (udovi) koji se ispituju moraju biti dostupni pregledu. Sama pretraga traje 15 do 40 minuta.

EEG je pretraga koja snima moždanu aktivnost, te pomoću nje možemo detektirati promjene moždane aktivnosti i tako dijagnosticirati moždane poremećaje npr. epilepsija. EEG se koristi kod dijagnosticiranja, praćenja i liječenja određenih neuroloških bolesti. Radi se pomoću malih posloženih elektrodica koje se stavljaju na glavu. Pretraga je bezbolna i sigurna, a pacijent koji dolazi potrebno je da napravi pripremu u vidu pranja kose.

Također se preporuča u obradi:

  • Glavobolja (npr. migrena, bazilarna migrena)
  • Trauma mozga
  • Moždanih disfunkcija različitog uzroka (encefalopatije),
  • Upalnih bolesti (encefallitis)
  • Moždanog udar
  • Poremećaja spavanja
  • Demencija

Elektromioneurografija (EMNG):

U neurologiju se ubraja sljedeće - specijalistički neurološki pregledi odraslih, elektroencefalografija (EEG), te elektromioneurografija (EMNG) ruku i nogu koje radi iskusan neurolog prof.dr.sc. Veselin Vrebalov-Cindro.

EMNG je dijagnostički postupak kojim se procjenjuje funkcija perifernog živčanog sustava, a uključuje aktivnosti mišića i živaca koji njima upravljaju.

EMNG pretraga se sastoji od dva dijela: elektroneurografije i elektromiografije.

Elektroneurografija je pretraga kojom se analizira funkcija perifernih živaca. Prema dobivenim rezultatima se određuje visina mjesta oštećenja i tip oštećenja perifernih živaca.

Elektromiografija daje uvid u stanje mišića i pokazuje je li slabost i gubitak mišićne mase posljedica bolesti živaca (živci koji dolaze mišićima iz mozga i kralježničke moždine) ili je posljedica bolesti samog mišića.

Pretraga se radi pomoću igle elektrode. Igla je vrlo tanka i oštra i ne izaziva neugodne bolne senzacije.

Pacijenti trebaju znati da se prije same pretrage djelomično skidaju, to znači ekstremiteti (udovi) koji se ispituju moraju biti dostupni pregledu. Sama pretraga traje 15 do 40 minuta.

RADNO VRIJEME

Pon - Pet8:00 - 20:00
SubNe radimo
NedNe radimo

KONTAKT

Ulica Matice hrvatske 9A, Splitfalconperegrin@poliklinikapetrovic.com021 745 667099 474 5667